Chính sách bảo hành

Điện Tử 365 tiếp nhận mọi yêu cầu bảo hành của quý khách và xử lý theo đúng yêu cầu, điều kiện bảo hành của nhà sản xuất.

Tùy loại sản phẩm khác nhau sẽ có chính sách bảo hành khác nhau.

Thông tin chi tiết về chính sách bảo hành cho sản phẩm cụ thể, xin liên hệ bộ phận Chăm sóc khách hàng của chúng tôi.

Hotline hỗ trợ: 0828.365.288