Chính sách bảo mật

Điện tử 365 cam kết KHÔNG bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng.

Thông tin khách hàng đã đăng ký sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

 

 1. Những thông tin sẽ được thu thập:

  – Vì mục đích kinh doanh, đồng thời bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Điện tử 365 chỉ thu thập các thông tin liên quan tới phương thức liên lạc (Họ tên, Địa chỉ, Email) và nội dung giao dịch (Tên sản phẩm, Số lượng, Thời gian giao hàng).

 2. Phạm vi sử dụng thông tin:

  Thông tin khách hàng đã đăng ký sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty nhằm:

    – Hỗ trợ khách hàng.

    – Cung cấp các thông tin liên quan đến sản phẩm.

    – Xử lý đơn hàng và cung cấp thông tin về dịch vụ theo yêu cầu của quý khách.

    – Hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn;

  * Điện tử 365 KHÔNG lưu lại dữ liệu khách hàng qua trang web. Thông tin cá nhân được thu thập khi khách hàng yêu cầu tư vấn, đặt mua sản phẩm qua email và số điện thoại của chúng tôi.

  Nếu có nhu cầu xóa dữ liệu cá nhân, quý khách vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0828.365.288

 3. Đối tượng tiếp cận thông tin:

  Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:

  – Các đối tác có ký hợp đồng thực hiện một phần dịch vụ do CÔNG TY ủy quyền (ví dụ: Dịch vụ giao hàng, Bên cung cấp sản phẩm…). Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể một phần hoặc toàn bộ) để tiến hành hỗ trợ quý khách.

 4. Giải quyết khiếu nại và bồi thường khi thông tin cá nhân bị rò rỉ:

  Điện tử 365 hiểu rằng việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng là cần thiết và cam kết đảm bảo an toàn tuyệt đối trong việc lưu trữ dữ liệu người dùng.

  Việc thu thập thông tin chỉ nhằm mục đích:

  – Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng

  – Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại

  – Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

  Quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi.

  Nếu có bất kì thắc mắc, góp ý liên quan tới chính sách bảo mật của Điện tử 365, hay khiếu nại về việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích, quý khách vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 0828.365.288